REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOTOWINAWSZYSTKO.COM

Kontakt i sposób porozumiewania się: mailowo: robert.suszko@gmail.com; listownie: Robert Suszko, Marynin 103e21-030 Lublin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy gotowinawszystko.com [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Robert Suszko, Marynin 103e21-030 Lublin
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w przysłanym mailu.

§3 Płatności

 1. Klient dokonując zamówienia ma możliwość wyboru z poniższych form płatności:
  • Przelew bankowy – wpłata na konto bankowe Sklepu
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24 oraz PayPal
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§4 Wysyłka towaru

 1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
  • Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  • Dostawa za pośrednictwem Paczkomatów InPost 24/7.
  • Dostawa na adres e-mail w przypadku treści cyfrowych
 2. Koszty dostawy pokrywa Klient 
 3. Koszt dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy.
 4. Koszty dostawy są podawane przy składaniu zamówienia i uzależnione są od wagi przesyłki.
 5. Sklep gotowinawszystko.com będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia z zastrzeżeniem pkt 8, jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
 6. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny gotowinawszystko.com, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.
 7. W przypadku płatności przelewem termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5 Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacji podlegają:
  1. Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta,
  2. Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przed jej odbiorem od kuriera),
  3.  Towary niezgodne z zamówieniem.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma obowiązek odesłać reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na adres:  Robert Suszko, Marynin 103e21-030 Lublin, lub inny wskazany przez Sklep w zwrotnej informacji e-mail lub telefonicznie.
 3. Klient ma obowiązek odesłać reklamowany niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania towaru wraz z opisem niezgodności.
 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy (e-mail lub pisemnie) zawierające wszystkie informacje podane we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Klient zwraca towar w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: Robert Suszko, Marynin 103e21-030 Lublin lub inny wskazany przez Sklep w zwrotnej informacji e-mail lub telefonicznie.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego towaru.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę oraz koszt najtańszej przesyłki wg cennika. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych  zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Robert Suszko, Marynin 103e21-030 Lublin. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych z innymi firmami. Dane przekazywane są innym podmiotom wyłącznie w celu świadczenia usług związanych ze zrealizowaniem zamówienia: firmie Przelewy24 oraz PayPal (szybkie płatności), firmom kurierskim w celu realizacji przesyłki.
 4. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, udostępniony przez Użytkownika adres e-mail będzie wykorzystywany przez Administratora w celu kierowania do Użytkownika drogą elektroniczną bezpłatnego Newslettera, zawierającego informacje handlowe. Podany adres email będzie w tym celu udostępniony firmie, która realizuje wysyłki neweslettera. 
 5. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newslettera).
 6. Strona Sklepu internetowego używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.